REGLEMENT & HUISREGELS


POULEFASE/ KNOCK-OUT:

 • De eerste ronde van Delfzijl Open Darts wordt afgewerkt op basis van een poulesysteem waarbij 4 of 5 spelers in één gezamenlijke poule zitten. Vlak voor aanvang van het toernooi wordt bekend gemaakt in welke poule de speler zit. De speler wordt omgeroepen en kan het wedstrijdbriefje ophalen bij de wedstrijdtafel. Na de poulefase volgt een knock-out systeem voor zowel de winnaars- als verliezersronde. 

 

SCHRIJVEN (NA VERLIES):

 • In de poulefase van het toernooi wordt op de wedstrijdbriefjes aangegeven wie de schrijver is bij elke wedstrijd. De verliezer van een wedstrijd in de knock-out ronde dient de volgende partij op een desbetreffende baan te schrijven. De speler zal worden omgeroepen door de wedstrijdleiding. Indien de speler, of beide spelers van een koppel, verzaakt te schrijven kan het voor de speler(s) consequenties hebben voor de rest van het evenement. Men mag altijd een vervangende schrijver regelen.

 

KLEDINGVOORSCHRIFT:

 • Voor alle wedstrijden geldt er geen kledingvoorschrift. Ten allen tijde geldt; clubuitingen in welke vorm dan ook (voetbal, motor of anderszins) zijn niet toegestaan.

 

ALGEMEEN:

 • Spelers van Delfzijl Open Darts dienen minimaal 15 jaar te zijn om deel te nemen aan het toernooi. Dit geldt zowel voor het single- als koppeltoernooi.
 • Voor deelname aan Delfzijl Open Darts hoeft men geen lid te zijn van een dartsorganisatie of vereniging. Voor toeschouwers is het vrij toegang en iedereen is welkom!
 • Elke speler mag voorafgaand aan de wedstrijd negen oefendarts gooien op de baan waar hij of zij moet spelen. In goed overleg met de tegenstander mogen dit er ook meer zijn.
 • Voor aanvang van de wedstrijd wordt er gebulld. De speler die als eerste op het wedstrijdbriefje staat gooit als eerste voor de bull. De winnaar begint alle oneven legs. Deze moeten op de linkerzijde van het schrijfbord worden genoteerd. Bij een laatste beslissende leg wordt er niet opnieuw gebulld en begint degene die bij aanvang van de wedstrijd de bull wist te winnen.
 • De winnaar van de wedstrijd brengt het wedstrijdbriefje terug naar de wedstrijdleiding.
 • Indien je je hebt ingeschreven en betaald, maar onverwachts niet kan deelnemen, kan het inschrijfgeld teruggestort worden.
 • Mocht je in de geldprijzen zijn gevallen maar onverwachts het toernooi moeten verlaten dan wordt dit in goed overleg opgelost.

 

HUISREGELS:

 • ROKEN: Roken in het gehele evenementencomplex is niet toegestaan. Het is wel toegestaan te roken in de buitenlucht en op de daarvoor bestemde locatie.
 • ALCOHOL: Onder de 18 jaar wordt er geen alcohol geschonken. Houd ID bij de hand, hier kan aan de bar om gevraagd worden. Het doorgeven van drank aan iemand onder de 18 jaar is niet toegestaan.
 • DRUGS: Delfzijl Open Darts is een drugsvrij evenement en hanteert dus een zero-tolerance beleid. Het gebruik of in bezit hebben van drugs in welke vorm is niet toegestaan. Bij constatering hiervan zal je van het evenement worden verwijderd.
 • VERBODEN VOORWERPEN: Het meenemen van voorwerpen (slag,- steek,- vuur,- stoot,- of andere wapens) die als wapen zouden kunnen aangewend en een gevaar kunnen vormen voor de veiligheid is niet toegestaan.
 • FOTO EN VIDEO: Bij Delfzijl Open Darts worden foto's en video-opnames gemaakt door de organisatie of door derden die daarvoor toestemming hebben gekregen van de organisatie. Het doel is daarbij een totaalimpressie van het evenement te geven. Het kan voorkomen dat bezoekers herkenbaar in beeld komen. Bezoekers die daar bezwaar tegen hebben kunnen degene die de beelden heeft gemaakt of de organisatie Delfzijl Open Darts verzoeken deze niet te gebruiken of publiceren.

 • GEDRAG: Agressief, hinderlijk, intimiderend, het uiten van beledigingen en/of sexoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd. Het niet opvolgen van de huis- en gedragsregels kan een ontzegging van de toegang tot het complex tot gevolg hebben en/of inschakeling van de politie.

 • EIGEN RISICO: Betreding van het evenementencomplex geschiedt op eigen risico. De organisatie van Delfzijl Open Darts kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig  letsel en/of materiële schade dan wel immateriële schade die de bezoeker(s) van de locatie noch binnen, noch buiten het terrein en/of het evenement mochten ontvangen.

 

Het reglement is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. Bij twijfel of zaken waarin het reglement niet voorziet beslist de toernooiorganisatie.